barvířská a tkalcovská dílna

NA JAŘE 2017 ZÍSKALA KRUŠINKA
ZNAČKU ŠUMAVA ORIGINÁL PRODUKT

Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ na Šumavě.
Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:
• dostatečně kvalitní
• šetrné vůči životnímu prostředí
• jedinečné ve vztahu k Šumavě - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.

Výrobky 

Kategorie

  

Tradiční řemeslo v novém hávu


  

  

100% Přírodní materiály

SRDCE NA KRUŠINCE

Tkaní je jako její život. Někdy je plné barev, záplava tyrkysové v purpuru, jindy zakopává mezi člunky a hledá jak dát řád zašmodrchané osnově.
Její vášeň ke tkaní a vlně se probudila daleko za slanou vodou v komunitě Irského Camphillu. Ovce, drsná krajina, svérázné postavy na dosah a genius loci. Nakažlivá láska k práci s tak krásným dárkem jako je vlna se jí spolu s lanolinem otiskly do rukou. Barvení, předení a tkaní si pod irskými mraky denně mazala na chleba 24 měsíců.
Od té doby stihla mít dvě děti, opravovat dům, starat se o zvířata, třikrát se stěhovat. Znalí a zkušení pochopí, že vedle toho vlněným múzám nezbývá než mlčet. Jejich song se ale začíná ozývat a nese sebou zralost díla zasnoubený s odvahou, kterou je třeba mít a nebránit jí.Kopce u šumavského Krušce možná ty irské zdánlivě připomínají, ale píše se tu zase jiný příběh...